Collalto

Azienda Agricola Conte Collalto je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších vinařství v provincii Treviso, které je protagonistou historie Marca Trevigiana již od roku 958, kdy Berengario II., tehdejší italský král, svěřil Rambaldovi I. dvůr Lovadina s loukami, lesy a vinicemi.

Vinařství, které od roku 2007 vede Isabella Collalto de Croÿ, se rozkládá na ploše 380 ha, z čehož 164 ha tvoří vinice a zbytek pastviny a lesy.

Vína, která se od sebe navzájem velmi liší a jsou získávána výhradně z hroznů pěstovaných na statku, spojuje neustálé hledání nejlepšího projevu každé révy, aby vznikly produkty s jedinečnou identitou.

Identita, která se odvíjí také od neustálého úsilí o výzkum a udržitelnost: příkladem je zavádění méně produktivních, ale kvalifikovanějších forem pěstování révy vinné, projekt mikrozónování, jehož cílem je zmapovat každou jednotlivou vinici, aby bylo možné určit mikrooblasti, v nichž může pěstování určité révy přinést nejlepší výsledky.

Společnost vždy dbala na udržitelnost, a to do té míry, že se vybavila systémem vytápění dřevní štěpkou, který vyrábí obnovitelnou tepelnou energii ze zbytků po prořezávání vinic.

V březnu 2021 byl také znovu uveden do provozu starý hamr na vodní energii, který se nachází na pozemku a který spolu s využitím kotle na dřevní štěpku činí společnost energeticky soběstačnou pro více než 50 % její činnosti.

Dalšími projekty zaměřenými na environmentální udržitelnost, které se ve vinici realizují, jsou mechanické obdělávání podrýváků s cílem vyloučit zaplevelení glyfosátem, integrovaná ochrana proti škůdcům s využitím modelů předpovědi a přípravků pro biologickou kontrolu a výstavba tří studní pro nouzové zavlažování.

Kromě toho byly na rozhodujících místech vinic instalovány tři meteorologické pilíře, které díky sofistikovanému prediktivnímu softwaru vyvinutému univerzitou v Piacenze umožňují provádět obranné zásahy podle norem udržitelnosti protokolu SQNPI, společnost je certifikována od roku 2020.

Tento další prvek je spojen se snahou společnosti o neustálé zlepšování jejího ekologického dědictví.

 

la famiglia Collalto

Široká nabídka
Široká nabídka italských vín
a Champagne skladem
Pravidelná školení a degustace
vedené zkušenými sommeliéry
1
Víno přímo od výrobců
až do Vaší restaurace